Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hronské Kosihy

Demografia

Trvalo bývajúce obyvateľstvo


Trvalo bývajúce obyvateľstvo spolu:  662
Muži:  320
Ženy:  342
Podiel žien z trvale bývajúceho obyvateľstva:  51,66 %

 

Obyvateľstvo trvalo bývajúce v obci podľa veku:

                                                                                                 Vekové skupiny        
                                         0-4   5-9   10-14   15-19   20-24   25-29   30-34   35-39   40-44   45-49
             Muži                    14    15       19         20         31         15        19          31        16          26
             Ženy                    28    13       15         13        19          28        24          19        15          21

 

                                         50-54   55-59   60-64   65-69   70-74   75-79   80-84   85-89   90-94   95-99
             Muži                       24        23         18         18         14          8            2           5           1            1
             Ženy
                       26        22         22         23         20         12         11          7           4            0

 

 

Obyvateľstvo trvalo bývajúce v obci podľa národnosti:

Slovenská                    638

Maďarská                        7

Česká                                4

Poľská                              2

Rómska                            1

Nezistená                       10

 

 

Obyvateľstvo trvalo bývajúce v obci podľa náboženského vyznania:

Rímsko-katolícka cirkev                                        588

Bez vyznania                                                               45

Evanjelická cirkev augsburského vyznania          2

Reformovaná kresťanská cirkev                            2

Cirkev bratská                                                              2

Cirkev československá husitská                            1

Ústredný zväz židovských náboženských obcí    1

Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní       1

Iné                                                                                    1

Nezistené                                                                     19                      

 

 

Obyvateľstvo trvalo bývajúce v obci podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania:

Základné                                                         114

Učňovské bez maturity                               105

Stredné odborné bez maturity                    59

Úplné stredné učňovské s maturitou        21

Úplné stredné odborné s maturitou        153

Úplné stredné všeobecné                            21

Vyššie odborné                                                 3

Vysokoškolské bakalárske                         12

Vysokoškolské mag.,inž.,dokt.                   47

Bez vzdelania                                                109

Nezistené                                                         18

 

 

Obyvateľstvo trvalo bývajúce v obci podľa materinského jazyka:

Slovenský                                                     638

Maďarský                                                         7

Český                                                                4

Poľský                                                              2

Rómsky                                                            1

Nezistený                                                       10

 

 

Obyvateľstvo trvalo bývajúce v obci podľa najčastejšie používaného jazyka na verejnosti:

Slovenský                                                     631

Maďarský                                                          3

Český                                                                  3

Anglický                                                             2

Nemecký                                                           1

Rómsky                                                             1

Ostatný                                                              3

Nezistený                                                        18

 

 

Obyvateľstvo trvalo bývajúce v obci podľa najčastejšie používaného jazyka v domácnosti:

Slovenský                                                     587

Maďarský                                                         3

Český                                                                 3

Rómsky                                                             2

Poľský                                                               1

Ostatný                                                              2

Nezistený                                                        64

 

 

Obyvateľstvo trvalo bývajúce v obci podľa počítačových znalostí:

Práca s textom                        áno 297          nie 290          nezistené 75

Práca s tabuľkami                  áno 233          nie 336          nezistené 93

Práca s el.poštou(e-mail)     áno 271          nie 315          nezistené 76

Práca s internetom                áno 326          nie 282          nezistené 54

 

Údaje pochádzajú zo Sčítania ľudu, domov a bytov z roku 2011


 

webygroup

dnes je: 18.8.2017

meniny má: Elena, Helena

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná,a.s., Vám oznamuje,že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 21.8.2017,t.j. v pondelok, prerušená distribúcia elektriny v našej obci v čase od 7.30 hod. do 17.30 hod., a to od č.d.28 po č.d.138, vrátane lokality VINICE 1

VÝZVA NA ÚHRADU NEDOPLATKOV

Obecný úrad vyzýva občanov,ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti,dani za psa a poplatku za komunálny odpad,aby svoje záväzky voči obci neodkladne uhradili,najneskôr však do 30.septembra 2017.V opačnom prípade bude nutné vykonať vymáhanie týchto pohľadávok.


1859107

Úvodná stránka