Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hronské Kosihy

Symboly obce

Erb obce Hronské Kosihy

 

erb.jpg

 

Erb obce Hronské Kosihy tvorí zo spodného okraja červeného štítu vyrastajúci zlatovlasý a zlatobradý, vpravo pootočený svätý Jakub v striebornom, zlatom prepásanom rúchu a v krátkom zlatom plášti,na chrbte so strieborným pútnickým klobúkom,v pravici so zlatou valchárskou palicou,v ľavici pod pazuchou so zlatou knihou.
Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa  vydáva  maximálne na dobu 1 roka.  Záujemca  o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť musí obsahovať úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu, obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia), potvrdenie o zaplatení poplatku.
Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

 

 

 


 

Vlajka obce Hronské Kosihy

vlajka.jpg

 

Vlajka obce Hronské Kosihy pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (2/6), červenej (1/6), žltej (1/6) a červenej (2/6) a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi.

Vlajku obce Hr. Kosihy používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostiach a oficiálnych príležitostiach obecného príp. štátneho charakteru a to vyvesením na budovách v ktorých sídlia, príp. v sieni, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitosti vnútornej výzdoby miestností a siení, ktoré sú prípustné verejnosti.
Vlajka obce sa vztyčuje na vlajkový stožiar, prípadne na vlajkovú žrď. Vlajka sa vztyčuje pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.
Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržané nasledovné pravidlá:
a) vlajka sa nesmie použiť poškodená,  ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice
b) na vlajke nesmie byť žiaden text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytice, smútočný závoj a pod.
Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila.


 

Pečať obce Hronské Kosihy

 

pecat[1].jpg

 

Pečať obce Hronské Kosihy tvorí erb obce Hronské Kosihy s hrubopisom: “OBEC HRONSKÉ KOSIHY”.
Pečať obce Hronské Kosihy sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie čestného občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.
Pečať uschováva starosta obce.


 

webygroup

dnes je: 24.2.2018

meniny má: Matej

Darujte 2% zo svojich daní

Výbor TJ AB Vám oznamuje,že Občianske združenie "Telovýchovná jednota AB Hronské Kosihy", IČO:31102174, bolo zaregistrované ako príjemca 2% z dane. Za poukázanie Vašich 2% z dane Vám vopred ďakujeme.

ZVEREJNENIE VÝZVY ZSDI

Na základe žiadosti spoločnosti Západoslovenská distribučná,a.s.,zverejňujeme Výzvu pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení.Zároveň zverejňujeme Upozornenie vo veci orezu a výrubu stromov.


2634977

Úvodná stránka