Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hronské Kosihy

Tlačivá a formuláre

Stavebný úrad

Návrh na kolaudáciu stavby

 
Ohlásenie drobnej stavby

 
Ohlásenie stavebných úprav

 
Zmena stavby pred dokončením

 
Žiadosť o pridelenie súp.čísla

 
Žiadosť o potvrdenie o veku stavby

 
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

 
Žiadosť o stavebné povolenie

 
Žiadosť o územné rozhodnutie

 
Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby

 

Sťažnosti

Prílohy k Zásadám

 

Životné prostredie

Žiadosť o výrub drevín

 
Oznámenie o výrube dreviny

 

Evidencia obyvateľstva

Prihlasovací lístok na TP

 
Odhlasovací lístok z TP

 
Prihlasovací lístok na PP

 

Dane a poplatky

Priznanie k dani z nehnuteľnosti,k dani za psa,k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

 
Potvrdenie o podaní priznania+poučenie na vyplnenie

 
Daňová povinnosť-vznik a zánik

 
Dohoda spoluvlastníkov na podanie priznania

 
Priznanie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PO

 
Žiadosť o zníženie,odpustenie poplatku za komunálne odpady

 

Podnikanie

Ohlásenie prevádzkarne

 
Žiadosť o vydanie osvedcenia SHR

 

webygroup

dnes je: 18.8.2017

meniny má: Elena, Helena

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná,a.s., Vám oznamuje,že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 21.8.2017,t.j. v pondelok, prerušená distribúcia elektriny v našej obci v čase od 7.30 hod. do 17.30 hod., a to od č.d.28 po č.d.138, vrátane lokality VINICE 1

VÝZVA NA ÚHRADU NEDOPLATKOV

Obecný úrad vyzýva občanov,ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti,dani za psa a poplatku za komunálny odpad,aby svoje záväzky voči obci neodkladne uhradili,najneskôr však do 30.septembra 2017.V opačnom prípade bude nutné vykonať vymáhanie týchto pohľadávok.


1859113

Úvodná stránka