Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hronské Kosihy

Tlačivá a formuláre

Stavebný úrad

Návrh na kolaudáciu stavby

 
Ohlásenie drobnej stavby

 
Ohlásenie stavebných úprav

 
Zmena stavby pred dokončením

 
Žiadosť o pridelenie súp.čísla

 
Žiadosť o potvrdenie o veku stavby

 
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

 
Žiadosť o stavebné povolenie

 
Žiadosť o územné rozhodnutie

 
Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby

 

Sťažnosti

Prílohy k Zásadám

 

Životné prostredie

Žiadosť o výrub drevín

 
Oznámenie o výrube dreviny

 

Evidencia obyvateľstva

Prihlasovací lístok na TP

 
Odhlasovací lístok z TP

 
Prihlasovací lístok na PP

 

Dane a poplatky

Priznanie k dani z nehnuteľnosti,k dani za psa,k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

 
Potvrdenie o podaní priznania+poučenie na vyplnenie

 
Daňová povinnosť-vznik a zánik

 
Dohoda spoluvlastníkov na podanie priznania

 
Priznanie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PO

 
Žiadosť o zníženie,odpustenie poplatku za komunálne odpady

 

Podnikanie

Ohlásenie prevádzkarne

 
Žiadosť o vydanie osvedcenia SHR

 

webygroup

dnes je: 17.10.2017

meniny má: Hedviga

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVODU MAJETKU OBCE ZÁMENOU

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nájdete v priloženom súbore.  


2142863

Úvodná stránka