Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hronské Kosihy

Zmluvy obec

Zmluvy uzatvorené do 28.5.2012 sú zverejnené v Obchodnom vestníku.


 
Zmluvy » subjekt: Obec Hronské Kosihy » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 142
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
51000083929ZsVs a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NitraZmluva o dodávke vody z vv a odvádzaní odpadových vôd vkdodávka vody z vv a odvádzanie odpadových vôd vk0,00 €26.4.2017nestanovený
201703Ing.Erika Žilkayová,Hálova 14,851 01 BratislavaZmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.20161 000,00 €24.3.2017nestanovený
74MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská BystricaZmluva o manažmente projektuZabezpečenie a vykonanie manažmentu projektu0,00 €24.3.2017nestanovený
73Miroslav Švec,935 27 Hronské Kosihy 53Zmluva o nájme bytuNájom bytu v Nájomnom bytovom dome 8 b.j. Hronské Kosihy80,00 €2.3.2017nestanovený
72Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Hronské KosihyZmluva o poskytnutí dotácieDotácia na vonkajšie osvetlenie kostola 330,00 €2.3.2017nestanovený
71Telovýchovná jednota AB Hronské KosihyZmluva o poskytnutí dotácieDotácia na činnosť v roku 20172 400,00 €2.3.2017nestanovený
70Jednota dôchodcov Slovenska,z.o.Hronské KosihyZmluva o poskytnutí dotácieDotácia na činnosť v roku 2017 500,00 €2.3.2017nestanovený
69František Zastko, 935 27 Podlužany 46Zmluva uzatvorená podľa §51 Občianskeho zákonníkaUskutočnenie kultúrno-spoločenskej akcie (a cappella koncertu) 200,00 €11.1.2017nestanovený
68Antónia Šuhajová,Erika Solčanská,Roman Šuhaj,Miloš ŠuhajKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností-pozemkov1 120,00 €30.11.2016nestanovený
48/POD-ZD2-27/16Slovenská agentúra životného prostredia,Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fonduPredmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Za skutočne vynaložené oprávnené náklady na realizáciu projektu je možné považovať len tie náklady, ktoré súvisia s prácami a dodávkami realizovanými a uhradenými podľa tejto zmluvy príjemcom dotácie dodávateľovi(om) uvedenému(ým) v Článku IV. bod 5. zmluvy na základe uvedených zmlúv a ich dodatkov ako aj v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a to v období príslušného rozpočtového roka, v ktorom sa poskytla dotácia5 000,00 €27.10.2016nestanovený
5190027535Komunálna poisťovňa,a.s.Poistná zmluvaÚrazové poistenie UoZ počas vykonávania dobrovoľníckej služby6,64 €27.10.2016nestanovený
67BYTSTAV Levice , s.r.o. , Železničná 10 , 934 01 LeviceZmluva o dieloRekonštrukcia sociálnych zariadení a kuchyne ZŠ Hronské Kosihy17 112,60 €27.10.2016nestanovený
66Fresco s.r.o.,Černyševského 26,BratislavaZmluva o spolupráciDodávka ovocia v programe Školské ovocie - materská škola0,00 €22.7.2016nestanovený
65Fresco s.r.o.,Černyševského 26,BratislavaZmluva o spolupráciDodávka ovocia v programe Školské ovocie - základná škola0,00 €22.7.2016nestanovený
SZH0918201504ENVI-PAK,a.s. , Galvaniho 7/B , 821 04 BratislavaZmluva č.SZH0918201504Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu KO0,00 €22.7.2016nestanovený
05/2016Zelená Záhrada s.r.o. , Jesenského 18 , 934 01 LeviceZmluva o dieloRealizácia nového detského ihriska8 691,58 €22.7.2016nestanovený
1613400021-ZoSZápadoslovenská distribučná,a.s.,Čulenova 6,81647 BratislavaZmluva o spolupráciVzájomná spolupráca pri výstac´vbe elektroenergetických stavieb a zariadení0,00 €22.7.2016nestanovený
O/217/2016METAL SERVIS Recycling s.r.o.,Príboj 549,976 13 Slovenská ĽupčaZmluva o dieloZber a preprava elektroodpadu ,prenosných batérií a akumulátorov0,03 €22.7.2016nestanovený
805667Berendsen Textil Servis s.r.o.,Drietoma 920,913 03 DrietomaServisná zmluva - rohožeServis - pravidelná výmena vstupných vnútorných rohoží v materskej a základnej škole 267,10 €22.7.2016nestanovený
805666Berendsen Textil Servis s.r.o.,Drietoma 920,913 03 DrietomaServisná zmluva - rohožeServis - pravidelná výmena vstupných vnútorných rohoží na obecnom úrade 149,97 €22.7.2016nestanovený
64Prima banka Slovensko,a.s,Hodžova 11,010 11 ŽilinaZmluva o bežnom účteZriadenie bežného účtu0,00 €7.6.2016nestanovený
003/OV/2016BYTSTAV Levice , s.r.o. , Železničná 10 , 934 01 LeviceZmluva o dieloRekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia94 985,64 €1.6.2016nestanovený
1000410216SPP - distribúcia , a.s. , Mlynské Nivy 44/b , 825 11 BratislavaZmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej sieteÚprava práv a povinností zmluvných strán0,00 €15.4.2016nestanovený
63Limas s.r.o. , Obchodná ul. 1667 , 963 01 Krupina Dodatok č.01/2016Zmena predávajúceho0,00 €13.4.2016nestanovený
4419008214Komunálna poisťovňa,a.s.Poistná zmluvaPoistenie majetku obce,poistenie zodpovednosti za škodu 799,54 €13.4.2016nestanovený
62BYTSTAV Levice , s.r.o. , Železničná 10 , 934 01 LeviceZmluva o dieloRealizácia stavby Rekonštrukcia priestorov bývalej kotolne na obecnú telocvičňu Hronské Kosihy26 258,00 €12.3.2016nestanovený
1-34015608480Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,817 62 BratislavaKúpna zmluvaKúpa bezšnúrového telefónu pre OcÚ9,90 €11.3.2016nestanovený
201602Ing.Erika Žilkayová,Hálova 14,851 01 BratislavaZmluva o audite finančných výkazov č. 201602audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.20151 000,00 €28.2.2016nestanovený
01/2016TOSTAV,s.r.o.,Bernolákova 12,934 01 LeviceZmluva o budúcej kúpnej zmluveZabezpečenie prevodu nájomných bytov na budúceho kupujúceho 612 296,93 €26.2.2016nestanovený
61Jednota dôchodcov Slovenska,z.o.Hronské KosihyZmluva o poskytnutí dotácieDotácia na činnosť v roku 2016 500,00 €18.2.2016nestanovený
60Telovýchovná jednota AB Hronské KosihyZmluva o poskytnutí dotácieDotácia na činnosť v roku 20162 400,00 €18.2.2016nestanovený
59BYTSTAV Levice , s.r.o. , Železničná 10 , 934 01 LeviceZmluva o dieloRealizácia stavby Prístupová komunikácia a chodník35 870,32 €4.2.2016nestanovený
58I & Z Tender,s.r.o. , Východná 7134/9A , 911 08 TrenčínMandátna zmluvaVykonanie verejného obstarávania 900,00 €30.1.2016nestanovený
ZLP-2016-0015DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS),Kýčerského 5, 811 05 BratislavaZmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miestPoskytovanie služieb IS DCOM0,00 €30.12.2015nestanovený
3/2015Ervín Kégli - Firma KĚGEL , Petofihi 94 , 943 01 ŠtúrovoZmluva o dielo č.3/2015Výmena okien na budove základnej školy H.Kosihy - havariný stav29 814,48 €13.1.2016nestanovený
57Alžbeta Draxlerová,935 03 Drženice 13Dodatok č.2 k Nájomnej zmluveDodatok k nájomnej zmluve 108,90 €1.1.2016nestanovený
56BYTSTAV Levice , s.r.o. , Železničná 10 , 934 01 LeviceZmluva o dieloRealizácia stavby Oprava strechy a rekonštrukcia sociálnych zariadení kultúrneho domu Hronské Kosihy20 098,76 €4.11.2015nestanovený
55BYTSTAV Levice , s.r.o. , Železničná 10 , 934 01 LeviceZmluva o dieloRealizácia stavby Rekonštrukcia a modernizácia kancelárií obecného úradu Hronské Kosihy8 673,22 €4.11.2015nestanovený
23/012/15Prima banka Slovensko,a.s,Hodžova 11,010 11 ŽilinaZmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 23/012/15Predmetom tejto Úverovej zmluvy je záväzok Banky poskytnúť na základe písomnej žiadosti Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý Úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy.61 500,00 €9.10.2015nestanovený
NR02875Pôdohospodárska platobná agentúra ,sídlo: Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NR02875Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zo strany PPA konečnému prijímateľovi za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených výdavkov na realizáciu schváleného projektu v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „PRV“)52 153,16 €1.10.2015nestanovený
38/POD-ZD2-27/15Slovenská agentúra životného prostredia,Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica Z M L U V A č. 38/POD-ZD2-27/15 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a Programu obnovy dediny – Zelená dedina (ďalej len „zmluva) uzatvorená podPredmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Za skutočne vynaložené oprávnené náklady na realizáciu projektu je možné považovať len tie náklady, ktoré súvisia s prácami a dodávkami realizovanými a uhradenými podľa tejto zmluvy príjemcom dotácie dodávateľovi(om) uvedenému(ým) v Článku IV. bod 5. zmluvy na základe uvedených zmlúv a ich dodatkov ako aj v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a to v období príslušného rozpočtového roka, v ktorom sa poskytla dotácia5 000,00 €1.9.2015nestanovený
Z201516138_ZTECHNIK Security, spol. s r.o.,Sereďská 25, 91705 TrnavaZmluva o dielo č. Z201516138_ZZvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Hronské K57 590,00 €17.7.2015nestanovený
54WF-company,spol. s r.o.,Michalská 9/2347,920 01 HlohovecZmluva o manažmente projektuZabezpečenie a vykonanie manažmentu projektu0,00 €4.7.2015nestanovený
2015/1BELLA GROUP s.r.o.,Koniarekova 30,917 01 TrnavaMandátna zmluva č.2015/1Zabezpečenie služieb verejného obstarávania0,00 €4.7.2015nestanovený
0102/2015LI GROUP s.r.o.,Dolná Seč 76, 935 31 Dolná SečZMLUVA O DIELO č. 0102/2015Predmetom zmluvy je realizácia sadovníckej úpravy pri obecnom bytovom dome5 283,00 €19.6.201530.10.2015
53Fresco s.r.o.,Černyševského 26,BratislavaZmluva o spolupráciDodávka ovocia v programe Školské ovocie - základná škola0,00 €30.5.2015nestanovený
52Fresco s.r.o.,Černyševského 26,BratislavaZmluva o spolupráciDodávka ovocia v programe Školské ovocie - materská škola0,00 €30.5.2015nestanovený
51Ochrana údajov s.r.o.,Farská 1339/44, 949 01 NitraZmluva o dieloDodávka Bezpečnostného projektu ochrany informačného systému osobných údajov 150,00 €22.5.2015nestanovený
CPNR-OA-2015/003199-011Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,Pribinova 2, 812 72 BratislavaDarovacia zmluvaBezplatné darovanie motorového vozidla Škoda Fabia0,00 €14.5.2015nestanovený
50TOSTAV,s.r.o.,Bernolákova 12,934 01 LeviceNájomná zmluvaPrenájom pozemkov prislúchajúcich k stavbe1,00 €28.4.2015nestanovený
Položky 1-50 z 142

webygroup

dnes je: 18.8.2017

meniny má: Elena, Helena

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná,a.s., Vám oznamuje,že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 21.8.2017,t.j. v pondelok, prerušená distribúcia elektriny v našej obci v čase od 7.30 hod. do 17.30 hod., a to od č.d.28 po č.d.138, vrátane lokality VINICE 1

VÝZVA NA ÚHRADU NEDOPLATKOV

Obecný úrad vyzýva občanov,ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti,dani za psa a poplatku za komunálny odpad,aby svoje záväzky voči obci neodkladne uhradili,najneskôr však do 30.septembra 2017.V opačnom prípade bude nutné vykonať vymáhanie týchto pohľadávok.


1859086

Úvodná stránka