Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hronské KosihyHľadať
 
 

Zmluvy obec

Zmluvy uzatvorené do 28.5.2012 sú zverejnené v Obchodnom vestníku.


 
Zmluvy » subjekt: Obec Hronské Kosihy » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 101-150 z 277
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
98Lenka Grausová,Hronské Kosihy 3Zmluva o nájme bytuNájom bytu v NBD 8 b.j. 179,70 €21.12.2017nestanovený
97Helena Krivočenková,Hronské Kosihy 53Zmluva o nájme bytuNájom bytu v NBD 8 b.j.61,50 €21.12.2017nestanovený
96Peter Varga,Hronské Kosihy 53Zmluva o nájme bytuNájom bytu v NBD 8 b.j. 179,70 €21.12.2017nestanovený
95Peter Bagala,Hronské Kosihy 53Zmluva o nájme bytuNájom bytu v NBD 8 b.j. 179,70 €21.12.2017nestanovený
1/2017Števko Michal,Bc., 935 27 Hronské Kosihy 188Zámenná zmluva 1/2017Zámena nehnuteľností popísaných v čl.I zmluvy1 032,24 €29.11.2017nestanovený
11/2017BYTSTAV Levice , s.r.o. , Železničná 10 , 934 01 LeviceZmluva o dieloZhotovenie stavby : Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia95 962,13 €29.11.2017nestanovený
3/2017EKOFORM spol s.r.o.,Koháryho 46,934 01 LeviceDarovacia zmluvaposkytnutie nepenažného daru 940,00 €16.11.2017nestanovený
5/1000093881ZsVs a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NitraZmluva o dodávke vody z vv a odvádzaní odpadových vôd vkDodávka vody z vv a odvádzanie odpadových vôd vk 0,00 €1.11.2017nestanovený
94EKOTEC, spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 BratislavaZmluva o kontrolnej činnostiRočná hlavná kontrola detských ihrísk 306,00 €1.11.2017nestanovený
155-700-2017Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37Dohoda o umiestnení,rekonštrukcii,obnove a prevádzky štátnej hydrologickej sietesúhlas s používaním pozemku0,00 €17.10.2017nestanovený
US-Z-13-2017ULTRASTAV s.r.o., Š.Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad HronomZmluva o dielozhotovenie diela:ZLEPŚENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OBJEKTU KULTÚRNEHO DOMU A OBECNÉHO ÚRADU HRONSKÉ KOSIHY,Rekonštrukcia vykurovania 218 650,00 €17.10.2017nestanovený
93Miroslava Žilková, J.Kráľa 682/13, 985 52 DivínZmluva o dieloVypracovať a odovzdať ŽoNFP pre projekt OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 400,00 €13.10.2017nestanovený
92Fresco plus, s.r.o., Škultétyho 3030/1, 831 04 Bratislava 3Zmluva o spolupráciDodávka ovocia v programe Školské ovocie - MŠ0,00 €13.10.2017nestanovený
91Fresco plus, s.r.o., Škultétyho 3030/1, 831 04 Bratislava 3Zmluva o spolupráciDodávka ovocia v programe Školské ovocie - ZŠ0,00 €13.10.2017nestanovený
90PROUNIOUN,a.s.,Piaristická 2,949 01 NitraZmluva o poskytnutí služieb v rámci PRV 2014-2020Služby špecifikované v zmluve 350,00 €11.10.2017nestanovený
P3007/2017Ing.Pavel Peschl, Záhradná 663/29, 900 91 LimbachZmluva o verejnej produkciiHudobné vystúpenie člčna hudobnej skupiny SENZUS 411,60 €21.7.2017nestanovený
M3007/2017Róbert Mrva, Poľná 840/25, 926 01 SereďZmluva o verejnej produkciiHudobné vystúpenie člčna hudobnej skupiny SENZUS 326,00 €21.7.2017nestanovený
F3007/2017Igor Fekete, Žilinská č.10, 811 05 BratislavaZmluva o verejnej produkciiHudobné vystúpenie člčna hudobnej skupiny SENZUS 462,00 €21.7.2017nestanovený
89BYTSTAV Levice , s.r.o. , Železničná 10 , 934 01 LeviceZmluva o dieloRekonštrukcia sociálnych priestorov MŠ-ZŠ Hronské Kosihy15 834,52 €18.7.2017nestanovený
88Tibor Poliak, Nerudova 427, Bridličná, ČRZmluva o nájme bytuNájom bytu v NBD 12 b.j.99,20 €14.7.2017nestanovený
87Michal Fázik, J.Hollého 72, 071 01 MichalovceZmluva o nájme bytuNájom bytu v NBD 12 b.j. 181,20 €4.7.2017nestanovený
86Simona Sajková, 935 27 Hronské Kosihy 252Zmluva o nájme bytuNájom bytu v NBD 12 b.j. 197,60 €1.7.2017nestanovený
85Mária Mészarošová, Ružová 33/147, 935 37 Dolný PialZmluva o nájme bytuNájom bytu v NBD 12 b.j. 218,80 €1.7.2017nestanovený
84Denisa Bôžiková, 935 27 Hronské Kosihy 210Zmluva o nájme bytuNájom bytu v NBD 12 b.j. 240,00 €1.7.2017nestanovený
83Zuzana Sakošová, Kalnická 356/47, 935 38 Lok Zmluva o nájme bytuNájom bytu v NBD 12 b.j. 128,30 €30.6.2017nestanovený
82Michaela Vasarábová, Školská 35/3, 935 21 Tlmače-LipníkZmluva o nájme bytuNájom bytu v NBD 12 b.j. 136,40 €30.6.2017nestanovený
81Martina Števková, 935 27 Hronské Kosihy 188Zmluva o nájme bytuNájom bytu v NBD 12 b.j. 204,20 €30.6.2017nestanovený
80Branislav Hlinčík,935 27 Hronské Kosihy 53Zmluva o nájme bytuNájom bytu v NBD 12 b.j. 225,00 €30.6.2017nestanovený
79Simona Bieliková, 935 27 Hronské Kosihy 171Zmluva o nájme bytuNájom bytu v NBD 12 b.j. 227,50 €30.6.2017nestanovený
78Jana Macková, 935 24 Čajkov 38 Zmluva o nájme bytuNájom bytu v NBD 12 b.j. 224,30 €30.6.2017nestanovený
77TOSTAV,s.r.o.,Bernolákova 12,934 01 LeviceNájomná zmluvaNájom bytového domu s 12 bj1 853,00 €30.6.2017nestanovený
76Mária Šebová, 935 25 Nová Dedina 416Zmluva o nájme bytuNájom bytu v NBD 12 b.j. 131,60 €30.6.2017nestanovený
75Alena Matúšková, 935 03 Bátovce 600Zmluva o nájme bytuNájom bytu v NBD 8 b.j.68,50 €30.6.2017nestanovený
5/1000087020ZsVs a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitrazmluva o dodávke vody z vv a odvádzaní odpadových vôd vkdodávka vody z vv a odvádzanie odpadových vôd vk0,00 €9.6.2017nestanovený
2000/078Remek,s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluvaDodanie a užívanie informačného systému 300,00 €17.5.2017nestanovený
51000083929ZsVs a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NitraZmluva o dodávke vody z vv a odvádzaní odpadových vôd vkdodávka vody z vv a odvádzanie odpadových vôd vk0,00 €26.4.2017nestanovený
201703Ing.Erika Žilkayová,Hálova 14,851 01 BratislavaZmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.20161 000,00 €24.3.2017nestanovený
74MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská BystricaZmluva o manažmente projektuZabezpečenie a vykonanie manažmentu projektu0,00 €24.3.2017nestanovený
73Miroslav Švec,935 27 Hronské Kosihy 53Zmluva o nájme bytuNájom bytu v Nájomnom bytovom dome 8 b.j. Hronské Kosihy80,00 €2.3.2017nestanovený
72Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Hronské KosihyZmluva o poskytnutí dotácieDotácia na vonkajšie osvetlenie kostola 330,00 €2.3.2017nestanovený
71Telovýchovná jednota AB Hronské KosihyZmluva o poskytnutí dotácieDotácia na činnosť v roku 20172 400,00 €2.3.2017nestanovený
70Jednota dôchodcov Slovenska,z.o.Hronské KosihyZmluva o poskytnutí dotácieDotácia na činnosť v roku 2017 500,00 €2.3.2017nestanovený
69František Zastko, 935 27 Podlužany 46Zmluva uzatvorená podľa §51 Občianskeho zákonníkaUskutočnenie kultúrno-spoločenskej akcie (a cappella koncertu) 200,00 €11.1.2017nestanovený
68Antónia Šuhajová,Erika Solčanská,Roman Šuhaj,Miloš ŠuhajKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností-pozemkov1 120,00 €30.11.2016nestanovený
48/POD-ZD2-27/16Slovenská agentúra životného prostredia,Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fonduPredmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Za skutočne vynaložené oprávnené náklady na realizáciu projektu je možné považovať len tie náklady, ktoré súvisia s prácami a dodávkami realizovanými a uhradenými podľa tejto zmluvy príjemcom dotácie dodávateľovi(om) uvedenému(ým) v Článku IV. bod 5. zmluvy na základe uvedených zmlúv a ich dodatkov ako aj v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a to v období príslušného rozpočtového roka, v ktorom sa poskytla dotácia5 000,00 €27.10.2016nestanovený
5190027535Komunálna poisťovňa,a.s.Poistná zmluvaÚrazové poistenie UoZ počas vykonávania dobrovoľníckej služby6,64 €27.10.2016nestanovený
67BYTSTAV Levice , s.r.o. , Železničná 10 , 934 01 LeviceZmluva o dieloRekonštrukcia sociálnych zariadení a kuchyne ZŠ Hronské Kosihy17 112,60 €27.10.2016nestanovený
66Fresco s.r.o.,Černyševského 26,BratislavaZmluva o spolupráciDodávka ovocia v programe Školské ovocie - materská škola0,00 €22.7.2016nestanovený
65Fresco s.r.o.,Černyševského 26,BratislavaZmluva o spolupráciDodávka ovocia v programe Školské ovocie - základná škola0,00 €22.7.2016nestanovený
SZH0918201504ENVI-PAK,a.s. , Galvaniho 7/B , 821 04 BratislavaZmluva č.SZH0918201504Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu KO0,00 €22.7.2016nestanovený
Položky 101-150 z 277
ÚvodÚvodná stránka