Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hronské KosihyHľadať
 
 

Zmluvy obec

Zmluvy uzatvorené do 28.5.2012 sú zverejnené v Obchodnom vestníku.


 
Zmluvy » subjekt: Obec Hronské Kosihy » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 151-200 z 277
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
05/2016Zelená Záhrada s.r.o. , Jesenského 18 , 934 01 LeviceZmluva o dieloRealizácia nového detského ihriska8 691,58 €22.7.2016nestanovený
1613400021-ZoSZápadoslovenská distribučná,a.s.,Čulenova 6,81647 BratislavaZmluva o spolupráciVzájomná spolupráca pri výstac´vbe elektroenergetických stavieb a zariadení0,00 €22.7.2016nestanovený
O/217/2016METAL SERVIS Recycling s.r.o.,Príboj 549,976 13 Slovenská ĽupčaZmluva o dieloZber a preprava elektroodpadu ,prenosných batérií a akumulátorov0,03 €22.7.2016nestanovený
805667Berendsen Textil Servis s.r.o.,Drietoma 920,913 03 DrietomaServisná zmluva - rohožeServis - pravidelná výmena vstupných vnútorných rohoží v materskej a základnej škole 267,10 €22.7.2016nestanovený
805666Berendsen Textil Servis s.r.o.,Drietoma 920,913 03 DrietomaServisná zmluva - rohožeServis - pravidelná výmena vstupných vnútorných rohoží na obecnom úrade 149,97 €22.7.2016nestanovený
64Prima banka Slovensko,a.s,Hodžova 11,010 11 ŽilinaZmluva o bežnom účteZriadenie bežného účtu0,00 €7.6.2016nestanovený
003/OV/2016BYTSTAV Levice , s.r.o. , Železničná 10 , 934 01 LeviceZmluva o dieloRekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia94 985,64 €1.6.2016nestanovený
1000410216SPP - distribúcia , a.s. , Mlynské Nivy 44/b , 825 11 BratislavaZmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej sieteÚprava práv a povinností zmluvných strán0,00 €15.4.2016nestanovený
63Limas s.r.o. , Obchodná ul. 1667 , 963 01 Krupina Dodatok č.01/2016Zmena predávajúceho0,00 €13.4.2016nestanovený
4419008214Komunálna poisťovňa,a.s.Poistná zmluvaPoistenie majetku obce,poistenie zodpovednosti za škodu 799,54 €13.4.2016nestanovený
62BYTSTAV Levice , s.r.o. , Železničná 10 , 934 01 LeviceZmluva o dieloRealizácia stavby Rekonštrukcia priestorov bývalej kotolne na obecnú telocvičňu Hronské Kosihy26 258,00 €12.3.2016nestanovený
1-34015608480Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,817 62 BratislavaKúpna zmluvaKúpa bezšnúrového telefónu pre OcÚ9,90 €11.3.2016nestanovený
201602Ing.Erika Žilkayová,Hálova 14,851 01 BratislavaZmluva o audite finančných výkazov č. 201602audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.20151 000,00 €28.2.2016nestanovený
01/2016TOSTAV,s.r.o.,Bernolákova 12,934 01 LeviceZmluva o budúcej kúpnej zmluveZabezpečenie prevodu nájomných bytov na budúceho kupujúceho 612 296,93 €26.2.2016nestanovený
61Jednota dôchodcov Slovenska,z.o.Hronské KosihyZmluva o poskytnutí dotácieDotácia na činnosť v roku 2016 500,00 €18.2.2016nestanovený
60Telovýchovná jednota AB Hronské KosihyZmluva o poskytnutí dotácieDotácia na činnosť v roku 20162 400,00 €18.2.2016nestanovený
59BYTSTAV Levice , s.r.o. , Železničná 10 , 934 01 LeviceZmluva o dieloRealizácia stavby Prístupová komunikácia a chodník35 870,32 €4.2.2016nestanovený
58I & Z Tender,s.r.o. , Východná 7134/9A , 911 08 TrenčínMandátna zmluvaVykonanie verejného obstarávania 900,00 €30.1.2016nestanovený
ZLP-2016-0015DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS),Kýčerského 5, 811 05 BratislavaZmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miestPoskytovanie služieb IS DCOM0,00 €30.12.2015nestanovený
3/2015Ervín Kégli - Firma KĚGEL , Petofihi 94 , 943 01 ŠtúrovoZmluva o dielo č.3/2015Výmena okien na budove základnej školy H.Kosihy - havariný stav29 814,48 €13.1.2016nestanovený
57Alžbeta Draxlerová,935 03 Drženice 13Dodatok č.2 k Nájomnej zmluveDodatok k nájomnej zmluve 108,90 €1.1.2016nestanovený
56BYTSTAV Levice , s.r.o. , Železničná 10 , 934 01 LeviceZmluva o dieloRealizácia stavby Oprava strechy a rekonštrukcia sociálnych zariadení kultúrneho domu Hronské Kosihy20 098,76 €4.11.2015nestanovený
55BYTSTAV Levice , s.r.o. , Železničná 10 , 934 01 LeviceZmluva o dieloRealizácia stavby Rekonštrukcia a modernizácia kancelárií obecného úradu Hronské Kosihy8 673,22 €4.11.2015nestanovený
23/012/15Prima banka Slovensko,a.s,Hodžova 11,010 11 ŽilinaZmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 23/012/15Predmetom tejto Úverovej zmluvy je záväzok Banky poskytnúť na základe písomnej žiadosti Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý Úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy.61 500,00 €9.10.2015nestanovený
NR02875Pôdohospodárska platobná agentúra ,sídlo: Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NR02875Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zo strany PPA konečnému prijímateľovi za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených výdavkov na realizáciu schváleného projektu v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „PRV“)52 153,16 €1.10.2015nestanovený
38/POD-ZD2-27/15Slovenská agentúra životného prostredia,Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica Z M L U V A č. 38/POD-ZD2-27/15 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a Programu obnovy dediny – Zelená dedina (ďalej len „zmluva) uzatvorená podPredmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Za skutočne vynaložené oprávnené náklady na realizáciu projektu je možné považovať len tie náklady, ktoré súvisia s prácami a dodávkami realizovanými a uhradenými podľa tejto zmluvy príjemcom dotácie dodávateľovi(om) uvedenému(ým) v Článku IV. bod 5. zmluvy na základe uvedených zmlúv a ich dodatkov ako aj v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a to v období príslušného rozpočtového roka, v ktorom sa poskytla dotácia5 000,00 €1.9.2015nestanovený
Z201516138_ZTECHNIK Security, spol. s r.o.,Sereďská 25, 91705 TrnavaZmluva o dielo č. Z201516138_ZZvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Hronské K57 590,00 €17.7.2015nestanovený
54WF-company,spol. s r.o.,Michalská 9/2347,920 01 HlohovecZmluva o manažmente projektuZabezpečenie a vykonanie manažmentu projektu0,00 €4.7.2015nestanovený
2015/1BELLA GROUP s.r.o.,Koniarekova 30,917 01 TrnavaMandátna zmluva č.2015/1Zabezpečenie služieb verejného obstarávania0,00 €4.7.2015nestanovený
0102/2015LI GROUP s.r.o.,Dolná Seč 76, 935 31 Dolná SečZMLUVA O DIELO č. 0102/2015Predmetom zmluvy je realizácia sadovníckej úpravy pri obecnom bytovom dome5 283,00 €19.6.201530.10.2015
53Fresco s.r.o.,Černyševského 26,BratislavaZmluva o spolupráciDodávka ovocia v programe Školské ovocie - základná škola0,00 €30.5.2015nestanovený
52Fresco s.r.o.,Černyševského 26,BratislavaZmluva o spolupráciDodávka ovocia v programe Školské ovocie - materská škola0,00 €30.5.2015nestanovený
51Ochrana údajov s.r.o.,Farská 1339/44, 949 01 NitraZmluva o dieloDodávka Bezpečnostného projektu ochrany informačného systému osobných údajov 150,00 €22.5.2015nestanovený
CPNR-OA-2015/003199-011Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,Pribinova 2, 812 72 BratislavaDarovacia zmluvaBezplatné darovanie motorového vozidla Škoda Fabia0,00 €14.5.2015nestanovený
50TOSTAV,s.r.o.,Bernolákova 12,934 01 LeviceNájomná zmluvaPrenájom pozemkov prislúchajúcich k stavbe1,00 €28.4.2015nestanovený
201503Ing.Erika Žilkayová,Hálova 14,851 01 BratislavaZmluva o audite finančných výkazovAudit účtovnej závierky1 000,00 €9.4.2015nestanovený
04Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské nivy 44/a,825 11 BratislavaDodatok č.04 k Zmluve o dodávke plynuDodávka plynu za dohodnuté ceny0,00 €2.4.2015nestanovený
804624Berendsen Textil Servis s.r.o.,Drietoma 920,913 03 DrietomaServisná zmluva - rohožeServis - pravidelná výmena vstupných vnútorných rohoží v materskej a základnej škole 247,24 €21.3.2015nestanovený
804640Berendsen Textil Servis s.r.o.,Drietoma 920,913 03 DrietomaServisná zmluva - rohožeServis - pravidelná výmena vstupných vnútorných rohoží na obecnom úrade 137,78 €21.3.2015nestanovený
49Obecný rybársky spolok Hronské KosihyZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce80,00 €18.3.2015nestanovený
48Roman Zomborský,Bc.,Pradiarska ul.3048/7,934 05 LeviceZmluva o zabezpečovaní niektorých činností Pracovnej Zdravotnej SlužbyZabezpečenie vykonávania niektorých činností Pracovnej Zdravotnej Služby40,00 €3.3.2015nestanovený
47Telovýchovná jednota AB Hronské KosihyZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce2 400,00 €21.2.2015nestanovený
46Jednota dôchodcov Slovenska,z.o.Hronské KosihyZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce 500,00 €21.2.2015nestanovený
45PROUNIOUN,a.s.,Piaristická 2,949 01 NitraZmluva o poskytnutí služiebVykonanie služieb špecifikovaných v zmluve0,00 €18.12.2014nestanovený
44Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní služieb-balík služiebPoskytovanie služieb v rámci Balíka34,98 €3.12.2014nestanovený
43Lenka Grausová,Hronské Kosihy 3Zmluva o nájme bytuNájom bytu v Nájomnom bytovom dome 8 b.j. Hronské Kosihy 200,70 €3.12.201430.11.2017
42Martin Števko,Hronské Kosihy 188Zmluva o nájme bytuNájom bytu v Nájomnom bytovom dome 8 b.j. Hronské Kosihy68,50 €3.12.201430.11.2017
41Peter Varga,Hronské Kosihy 53Zmluva o nájme bytuNájom bytu v Nájomnom bytovom dome 8 b.j. Hronské Kosihy 207,70 €3.12.201430.11.2017
40Ľuboš Šopa,Hronské Kosihy 270Zmluva o nájme bytuNájom bytu v Nájomnom bytovom dome 8 b.j. Hronské Kosihy 200,70 €3.12.201430.11.2017
39Helena Krivočenková,Hronské Kosihy 53Zmluva o nájme bytuNájom bytu v Nájomnom bytovom dome 8 b.j. Hronské Kosihy68,50 €3.12.201430.11.2017
Položky 151-200 z 277
ÚvodÚvodná stránka