Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hronské KosihyHľadať
 
 

Zmluvy obec

Zmluvy uzatvorené do 28.5.2012 sú zverejnené v Obchodnom vestníku.


 
Zmluvy » subjekt: Obec Hronské Kosihy » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 201-250 z 277
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
38Branislav Hlinčík,Hronské Kosihy 53Zmluva o nájme bytuNájom bytu v Nájomnom bytovom dome 8 b.j. Hronské Kosihy68,50 €3.12.201430.11.2017
37Peter Bagala,Hronské Kosihy 53Zmluva o nájme bytuNájom bytu v Nájomnom bytovom dome 8 b.j. Hronské Kosihy 207,70 €3.12.201430.11.2017
9406982251ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6,816 47 Bratislava1Zmluva o združenej dodávke elektrinyDodávka elektriny do odberného miesta - verejné osvetlenie0,00 €7.11.2014nestanovený
05/2014EKOFORM spol s.r.o.,Koháryho 46,934 01 LeviceZmluva o dielo č.05/2014 Oprava miestnych komunikácií33 658,60 €7.11.2014nestanovený
ZLP-2014-0015/OPISDataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS),Kýčerského 5, 811 05 BratislavaZmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miestZa podmienok uvedených v tejto Zmluve sa DEUS zaväzuje poskytovať v rámci implementácie projektu Používateľovi služby IS DCOM0,00 €4.11.2014nestanovený
36TOSTAV,s.r.o.,Bernolákova 12,934 01 LeviceKúpna zmluvaPrevod vlastníctva nehnuteľnosti,budovy s.č.5718 020,00 €31.10.2014nestanovený
O/088/2014METAL SERVIS Recycling s.r.o.,Príboj 549,976 13 Slovenská ĽupčaZmluva o dielo č.O/088/2014Zhromažďovanie a zber elektroodpadu a akumulátorov0,04 € (jednotková)24.10.2014nestanovený
35Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SRZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu za účelom spracovania ÚPD1 275,00 €9.8.2014nestanovený
34Všeobecná úverová banka,a.s.,Mlynské nivy č.1,829 90 Bratislava 25Kúpna zmluvaPredaj 6 ks PC-Dell+LCD0,22 €9.7.2014nestanovený
7552156Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8,821 08 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebDohoda strán na aktivácii účastníckeho programu resp. zmene účastníckeho programu30,00 €3.7.2014nestanovený
1Tekovská ekologická,s.r.o.,935 33 Nový Tekov 133Dodatok k zmluve č.1000378cena za odber separovaného zberu0,85 €2.7.2014nestanovený
32Patrik Marton,Krivá 38,027 55 Dlhá nad OravouKúpna zmluvaPrevod vlastníctva nehnuteľnosti12 000,00 €2.7.2014nestanovený
31Fresco s.r.o.,Černyševského 26,BratislavaZmluva o spolupráci,Kúpna zmluvaZabezpečenie dodávky ovocia a zeleniny0,00 €12.6.2014nestanovený
30Fresco s.r.o.,Černyševského 26,BratislavaZmluva o spolupráci,Kúpna zmluvaZabezpečenie dodávky ovocia a zeleniny0,00 €12.6.2014nestanovený
91/2014Nitriansky samosprávny kraj,Rázusova 2A,949 01 NitraZmluva č.91/2014 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č.4/2010Úhrada nákladov na podporu športu 300,00 €11.6.2014nestanovený
29ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6,816 47 Bratislava1Dodatok Ponuka E.Výhoda/2014Zmena a doplnenie všetkých Zmlúv uzatvorených medzi zmluvnými stranami0,00 €10.6.2014nestanovený
121397834Západoslovenská distribučná,a.s.,Čulenova 6,81647 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyzabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu a umožniť pripojenie0,00 €6.6.2014nestanovený
28Dušan Seneši,Hronské Kosihy 24 a Ján Seneši,Hronské Kosihy 75Kúpna zmluvaPrevod nehnuteľnosti1,00 €29.4.2014nestanovený
27Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,817 62 BratislavaKúpna zmluvaKúpa bezšnúrového telefónu ZŠ9,90 €17.4.2014nestanovený
26Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,817 62 BratislavaKúpna zmluvaKúpa bezšnúrového telefónu MŠ9,90 €17.4.2014nestanovený
2028426496Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služiebVerejná telefónna služba19,99 €17.4.2014nestanovený
2028331720Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služiebVerejná telefónna služba19,99 €17.4.2014nestanovený
25Obecný rybársky spolok Hronské KosihyZmluva o poskytnutí dotácieDotácia na zarybnenie v roku 201480,00 €15.4.2014nestanovený
201403Ing.Erika Žilkayová,Hálova 14,851 01 BratislavaZmluva o audite finančných výkazov č.201403Audit súvahy,súvisiaceho výkazu ziskov a strát a poznámok za rok 20131 000,00 €3.4.2014nestanovený
24Telovýchovná jednota AB Hronské KosihyZmluva o poskytnutí dotácieDotácia na činnosť organizácie v roku 20142 400,00 €5.3.2014nestanovený
23Jednota dôchodcov Slovenska,z.o.Hronské KosihyZmluva o poskytnutí dotácieDotácia na činnosť organizácie v roku 2014 500,00 €5.3.2014nestanovený
22Miroslav Švec,Hlboká 11,LeviceZmluva o nájme bytuPrenájom 1-izbového bytu v Nájomnom bytovom dome 8b.j.75,50 €5.3.2014nestanovený
1/2014Lucia Mlynárčiková,Malé Kozmálovce 142Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom priestorov za účelom prevádzkovania kaderníctva10,00 €5.3.2014nestanovený
21Grantprojekt,s.r.o.,Podzámska 32,940 01 Nové ZámkyZmluva o poskytnutí služiebZabezpečenie služieb k úspešnosti žiadosti o nenávratnú dotáciu-Havarijný stav budovy ZŠ v obci 100,00 €19.2.2014nestanovený
20Ing.arch.Janka Privalincová,Azalková 11,949 01 NitraZmluva o dielo na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácieVypracovanie ÚPD Zmeny a doplnky č.1/2014 obce Hronské Kosihy1 700,00 €13.2.2014nestanovený
19Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,LeviceDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služiebÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb0,00 €11.2.201431.12.2014
1050045Tekovská ekologická,s.r.o.,935 33 Nový Tekov 133Zmluva o poskytovaní služiebZabezpečenie odoberania odpadu,resp.vedľajších živočíšnych produktov0,00 €18.1.2014nestanovený
36/2013Slovenský vodohospodársky podnik,š.p.Zmluva o dielo č.36/2013Práce na údržbe tokov Rybnický a Čajkovský prechádzajúcich intravilánom obce2 995,56 €17.1.2014nestanovený
27/§50j/NS 2013Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,LeviceDohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti3 420,09 €16.1.201430.9.2014
18FS VATRA,Nám.odborárov 5,935 21 TlmačeZmluva o poskytnutí dotácieDotácia na tvorbu reprezentačného CD 200,00 €10.1.2014nestanovený
03Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské nivy 44/a,825 11 BratislavaDodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu0,00 €6.12.2013nestanovený
20558/26110130083Ústav informácií a prognóz školstvaZmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuBezodplatný prevod Didaktickej techniky0,00 €6.12.2013nestanovený
4953076987UNIQUA poisťovňa,a.s.,Lazaretská 15,820 07 BratislavaPoistná zmluvaÚrazové poistenie UoZ vykonávajúceho dobrovoľnícku službu18,20 €22.11.20138.11.2014
17/2013ELcomp s.r.o.,Pražská 2,NitraZmluva o dielo č.17/2013Realizácia stavby v rozsahu výkazu výmer32 465,52 €8.11.2013nestanovený
36/52a/2013Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice,Ľ.Štúra 53,LeviceDohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 159,00 €31.10.2013nestanovený
10/2013Slovenský vodohospodársky podnik,š.p.Zmluva o dielo č.10/2013Práce na údržbe toku Čajkovský prechádzajúcom intravilánom obce 311,53 €1.10.2013nestanovený
1 / 2013Mária Tordová,J.Kráľa 1046,949 01 NitraNájomná zmluva na prenájom pozemkuPrenájom nehnuteľností za účelom užívania pozemku ako verejného priestranstva obce Hronské Kosihy10,00 €14.9.2013nestanovený
3/2013Anton Horváth-KosičankaZmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkovPrenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce1 020,09 €31.8.201331.8.2018
2/2013Marek Seneši-SEMAZmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkovPrenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce1 020,09 €31.8.201331.8.2018
1/2013Seneši Dušan a synZmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkovPrenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce1 020,09 €31.8.201331.8.2018
17Helena SzabóováZmluva o nájme bytuNájom bytu v bytovom dome68,50 €29.8.201331.7.2016
16Štátny pedagogický ústavDarovacia zmluvaBezodplatný prevod hnuteľných vecí0,00 €23.7.2013nestanovený
RCHDS 1-17-043-2013Nadácia pre deti SlovenskaZmluva RCHDS 1-17-043-2013 o poskytnutí finančného príspevkuVymedzenie práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci na realizácii projektu Dopravko3 500,00 €18.7.2013nestanovený
1215394Slovgram,Jakubovo námestie 14,81348 BratislavaZmluva 1215394Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov33,50 €5.6.2013nestanovený
15Obecný rybársky spolok Hronské KosihyZmluva o poskytnutí dotácieDotácia na zarybnenie v roku 201380,00 €3.5.2013nestanovený
Položky 201-250 z 277
ÚvodÚvodná stránka