Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hronské KosihyHľadať
 
 

Zmluvy obec

Zmluvy uzatvorené do 28.5.2012 sú zverejnené v Obchodnom vestníku.


 
Zmluvy » subjekt: Obec Hronské Kosihy » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 251-277 z 277
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
14Jednota dôchodcov Slovenska,z.o.Hronské KosihyZmluva o poskytnutí dotácieDotácia na činnosť v roku 2013 500,00 €3.5.2013nestanovený
13Telovýchovná jednota AB Hronské KosihyZmluva o poskytnutí dotácieDotácia na činnosť v roku 20132 400,00 €3.5.2013nestanovený
12Jaroslav Marko a Zdenka Marková,Hronské Kosihy 59Kúpna zmluvaOdpredaj pozemku obce 640,00 €23.4.2013nestanovený
22/§50j/VAOTP/2013Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácieÚprava práv a povinností účastníkov dohody 8 580,00 €13.4.2013nestanovený
07/2013-§50jSlovenský vodohospodársky podnik,š.p.Zmluva o dielo 07/2013-§50j-obec Hronské KosihyOpatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie0,00 €10.4.2013nestanovený
201302Ing.Erika ŽilkayováZmluva o audite finančných výkazovAudit súvahy,výkazu ziskov a strát a poznámok za rok 20121 000,00 €10.4.2013nestanovený
11Prima banka Slovensko,a.s,Hodžova 11,010 11 ŽilinaZmluva o bežnom účteZriadenie účtu,zriadenie EB0,00 €15.3.2013nestanovený
9406198321ZSE Energia,a.sZmluva o združenej dodávke elektrinyDodávka elektriny Kuchyňa KD0,00 €14.3.2013nestanovený
9406110330ZSE Energia,a.sZmluva o združenej dodávke elektrinyDodávka elektriny VO0,00 €14.3.2013nestanovený
7010432561ZSE Energia,a.sDohoda o plnení záväzku v splátkachSplátkový kalendár záväzku za verejné osvetlenie-18 mesiacov7 775,12 €20.2.201328.10.2013
121286299Západoslovenská distribučná,a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadeniaZabezpečenie maximálnej rezervovanej kapacity0,00 €14.2.2013nestanovený
KaHR-22VS-1001/0263/82Ministerstvo hospodárstva SRZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUúprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP70 960,20 €18.1.2013nestanovený
3559010381Komunálna poisťovňa,a.s.Poistná zmluvaPZP Š-Felicia50,00 €20.12.2012nestanovený
10Prima banka Slovensko,a.s,Hodžova 11,010 11 ŽilinaZmluva o grantovom účteZriadenie účtu0,00 €13.12.2012nestanovený
20121130Pavol HalandaLicenčná zmluvaPoskytnutie licencie na používanie autorského diela Orfeus70,00 €29.11.2012nestanovený
B-2011/1685-710056486Ústav informácií a prognóz školstvaDarovacia zmluvaPrebytočný hnuteľný majetok 648,60 €9.3.2012nestanovený
111/§52a/20212/NP V-2Obec Hronské KosihyDohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosťÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti 259,00 €1.12.2012nestanovený
9Ing.Vladimír Korecký,Veľká Okružná 1129/54,PartizánskeZmluva o dieloDodávka a montáž hydroizolácie strechy KD12 600,00 €9.10.2012nestanovený
8AGRO RÁTKA,s.r.o.Zámenná zmluvaZámena nehnuteľností8,39 €9.10.2012nestanovený
7Fresco s.r.o.,Černyševského 26,BratislavaZmluva o spolupráci a Kúpna zmluvaDodávka ovocia a zeleniny0,16 €1.9.2012nestanovený
6Fresco s.r.o.,Černyševského 26,BratislavaZmluva o spolupráci a Kúpna zmluvaZabezpečovanie ovocia a zeleniny pre MŠ0,16 €1.9.2012nestanovený
5Tatranká mlikareň a.s.,Nad traťou 26,060 01 KežmarokKúpna zmluvaRaelizácia predaja a kúpy mliečnych výrobkov-projekt-Školský mličny program-0,00 €31.8.2012nestanovený
5/440ZsVs a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NitraZmluva o dod.vody z verej.vodovodu a odv.odpad.vôd do verejnej kanalizácieVodné a stočné-ZŠ a MŠ0,00 €25.8.2012nestanovený
4419001373Komunálna poisťovňa,a.s.Poistná zmluva - dodatok č.1Poistenie Nájomný bytový dom 8 bj52,00 €4.8.2012nestanovený
1Slovenský vodohospodársky podnik,š.p.Zmluva o dielo č.13/2012Údržba toku Čajkovský 370,00 €11.7.2012nestanovený
2Remek,s.r.o.Zmluva o používaní SW č.2000/078Používanie softwarového produktu SMOS 487,20 €11.7.2012nestanovený
3Ing.Erika ŽilkayováZmluva o audite finančných výkazov č.201203Audit súvahy obce Hronské Kosihy k 31.12.20121 000,00 €11.7.2012nestanovený
Položky 251-277 z 277
ÚvodÚvodná stránka