Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hronské KosihyHľadať
 
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRENAJAŤ NÁJOMNÝ BYTVytlačiť
 

Obec Hronské Kosihy v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí a VZN 01/2016,ktorým sa ustanovujú podmienky prideľovania a správy nájomných bytov vo vlastníctve obce Hronské Kosihy,postavených s podporou štátu a z rozpočtu obce,

 z v e r e j ň u j e    z á m e r   p r e n a j a ť

 2-izbový byt v Nájomnom bytovom dome 12 b.j.

v obci Hronské Kosihy

Žiadosti na predpísanom tlačive "Žiadosť o prenájom bytu" predkladajte na Obecný úrad Hronské Kosihy v zalepenej obálke s heslom PRENÁJOM BYTU a s označením NEOTVÁRAŤ v termíne do 19.júna 2019 do 12.00 hod.

Lehoty zverejnenia zámeru:

-úradná tabuľa obce : od 21.5.2019 do 19.6.2019

-webová stránka obce : od 21.5.2019 do 19.6.2019

 

z v e r e j ň u j e    z á m e r   p r e n a j a ť

 3-izbový byt v Nájomnom bytovom dome 8 b.j.

v obci Hronské Kosihy

Žiadosti na predpísanom tlačive "Žiadosť o prenájom bytu" predkladajte na Obecný úrad Hronské Kosihy v zalepenej obálke s heslom PRENÁJOM BYTU a s označením NEOTVÁRAŤ v termíne do 19.júna 2019 do 12.00 hod.

Lehoty zverejnenia zámeru:

-úradná tabuľa obce : od 28.5.2019 do 19.6.2019

-webová stránka obce : od 28.5.2019 do 19.6.2019

UPOZORNENIE PRE ŽIADATEĽOV :  V prípade, že ste na Obecný úrad v minulosti podali žiadosť o prenájom bytu, je nevyhnutné, aby ste ju aktualizovali a predložili aktuálne povinné prílohy v stanovenom termíne.V opačnom prípade sa na Vašu pôvodnú žiadosť nebude prihliadať.

Potrebné tlačivá a VZN si môžete stiahnuť v priložených súboroch.


 


 
 

dnes je: 25.8.2019

meniny má: Ľudovít

podrobný kalendár

VÝZVA NA ÚHRADU NEDOPLATKOV

Obecný úrad vyzýva občanov,ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti,dani za psa a poplatku za komunálny odpad,aby svoje záväzky voči obci neodkladne uhradili,najneskôr však do 15.septembra 2019.V opačnom prípade bude nutné vykonať vymáhanie týchto pohľadávok.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka