Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hronské KosihyHľadať
 
 

Symboly obce

Erb obce Hronské Kosihy

 

erb.jpg

 

Erb obce Hronské Kosihy tvorí zo spodného okraja červeného štítu vyrastajúci zlatovlasý a zlatobradý, vpravo pootočený svätý Jakub v striebornom, zlatom prepásanom rúchu a v krátkom zlatom plášti,na chrbte so strieborným pútnickým klobúkom,v pravici so zlatou valchárskou palicou,v ľavici pod pazuchou so zlatou knihou.
Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa  vydáva  maximálne na dobu 1 roka.  Záujemca  o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť musí obsahovať úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu, obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia), potvrdenie o zaplatení poplatku.
Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

 

 

 


 

Vlajka obce Hronské Kosihy

vlajka.jpg

 

Vlajka obce Hronské Kosihy pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (2/6), červenej (1/6), žltej (1/6) a červenej (2/6) a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi.

Vlajku obce Hr. Kosihy používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostiach a oficiálnych príležitostiach obecného príp. štátneho charakteru a to vyvesením na budovách v ktorých sídlia, príp. v sieni, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitosti vnútornej výzdoby miestností a siení, ktoré sú prípustné verejnosti.
Vlajka obce sa vztyčuje na vlajkový stožiar, prípadne na vlajkovú žrď. Vlajka sa vztyčuje pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.
Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržané nasledovné pravidlá:
a) vlajka sa nesmie použiť poškodená,  ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice
b) na vlajke nesmie byť žiaden text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytice, smútočný závoj a pod.
Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila.


 

Pečať obce Hronské Kosihy

 

pecat[1].jpg

 

Pečať obce Hronské Kosihy tvorí erb obce Hronské Kosihy s hrubopisom: “OBEC HRONSKÉ KOSIHY”.
Pečať obce Hronské Kosihy sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie čestného občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.
Pečať uschováva starosta obce.


 

dnes je: 25.3.2019

meniny má: Marián

Rozhodnutia - Platobné výmery

Vážení občania, oznamujeme Vám,že na obecnom úrade si môžete prevziať Rozhodnutia/ platobné výmery/ za daň z nehnuteľnosti,daň za psa a poplatok za komunálny odpad.Úhradu môžete realizovať v hotovosti do pokladne OcÚ,príp. na účet uvedený v Rozhodnutí.

Darujte 2% zo svojich daní

Výbor TJ AB Vám oznamuje,že Občianske združenie "Telovýchovná jednota AB Hronské Kosihy", IČO:31102174, bolo zaregistrované ako príjemca 2% z dane. Za poukázanie Vašich 2% z dane Vám vopred ďakujeme.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka