Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hronské KosihyHľadať
 
 

Tlačivá a formuláre

Stavebný úrad

Návrh na kolaudáciu stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav

Zmena stavby pred dokončením

Žiadosť o pridelenie súp.čísla

Žiadosť o potvrdenie o veku stavby

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o územné rozhodnutie

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby

Sťažnosti

Prílohy k Zásadám

Životné prostredie

Žiadosť o výrub drevín

Oznámenie o výrube dreviny

Evidencia obyvateľstva

Prihlasovací lístok na TP

Odhlasovací lístok z TP

Prihlasovací lístok na PP

Dane a poplatky

Priznanie k dani z nehnuteľnosti,k dani za psa,k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Potvrdenie o podaní priznania+poučenie na vyplnenie

Daňová povinnosť-vznik a zánik

Dohoda spoluvlastníkov na podanie priznania

Priznanie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PO

Žiadosť o zníženie,odpustenie poplatku za komunálne odpady

Podnikanie

Ohlásenie prevádzkarne

Žiadosť o vydanie osvedcenia SHR

dnes je: 20.1.2019

meniny má: Dalibor

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRENAJAŤ NÁJOMNÝ BYT

Obec Hronské Kosihy v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí a VZN 01/2016,ktorým sa ustanovujú podmienky prideľovania a správy nájomných bytov vo vlastníctve obce Hronské Kosihy,postavených s podporou štátu a z rozpočtu obce,z v e r e j ň u j e zámer prenajať 2-izbový byt v Nájomnom bytovom dome 12 b.j. v obci Hronské Kosihy

ZVEREJNENIE VÝZVY ZSDI

Na základe žiadosti spoločnosti Západoslovenská distribučná,a.s.,zverejňujeme Výzvu pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení.Zároveň zverejňujeme Upozornenie vo veci orezu a výrubu stromov. Obec Hronské Kosihy zároveň zverejňuje Výzvu/oznámenie o vstupe verejnou vyhláškou.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka