Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hronské KosihyHľadať
 
 

Zámery OZ

Prehľad podaných žiadostí a podporených projektov 

 

Názov projektu Žiadaná inštitúcia  Výška žiadosti Schválená podpora

Zelená pre seniorov

"Zachovávanie tradícií,ľudových zvykov a tekovského kroja" r.2011

Nadácia Orange 2000 € 0 €

Šanca pre Váš región

"Oddychová zóna a detské ihrisko" r.2011

Nadácia Orange 3000 € 0 €
Národnosť ,či farba pleti pri hrách sa to všetko stratí-športový projekt ZŠ r.2011 Nitriansky samosprávny kraj 1500 € 400 €
Deň obce r.2011 Nitriansky samosprávny kraj 1 400 € 200 €
Šport-pieskové volejbalové ihrisko r.2011 Nitriansky samosprávny kraj 2 000 € 0 €
Odvedenie a čistenie odpadových vôd-obecná kanalizácia r.2011 Environmentálny fond 423 942 € 0 €
Odvedenie a čistenie odpadových vôd-obecná kanalizácia r.2011 Západoslovenská vodárenská spoločnosť financie v rozsahu dobudovania kanalizácie vedenej na ceste III.triedy 0 €

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov

"Výmena okien a zateplenie budovy školy" 02/2012

EkoFond,n.f 100 000 € 0 €
Odstránenie závad kotolne školy vrátane hydraulického vyregulovania vykur.systému 03/2012 Ministerstvo financií SR 10 800 € 0 €
Rekonštrukcia a oprava sociálnych zariadení v MŠ a ZŠ 03/2012 Ministerstvo financií SR 13 500 € 0 €
Oprava miestnych komunikácií 03/2012 Ministerstvo financií SR 12 000 € 0 €
Rekonštrukcia a modernizácia Obecného úradu 03/2012 Ministerstvo financií SR 12000 € 0 €
Oddychová zóna a detské ihrisko 06/2012 Nadácia SPP 10 000 € 0 €
Oplotenie športového areálu a vodnej nádrže 05/2012 Nadácia Raven stavebnáoceľ 0 €
Revitalizácia MŠ-detské ihrisko 03/2012 Ministerstvo školstva 3 200 € 0 €
Oddychová zóna a detské ihrisko 06/2012 SPPpoločne 6 000 € 0 €
Dedičstvo regiónov-zachovanie tekovského kroja 09/2012 Nadácia SPP 2000 € 0 €
Vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie obnovy verejných priestranstiev v obci Hronské Kosihy 10/2012 Slovenská agentúra životného prostredia 5 000 € 0 €
Odvedenie a čistenie odpadových vôd-obecná kanalizácia 10/2012 Environmentálny fond 180 075 € 0 €

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov-výmena otvorov a zateplenie budovy školy 10/2012

 

Environmentálny fond 135 780 € 0 €
Dotácia na podporu kultúry-Deň obce 10/2012 Nitriansky samosprávny kraj 1 400 €

400 €

 

Dotácia na podporu športu-15.ročník turnaja "O pohár starostov čilejkárskych obcí" 10/2012 Nitriansky samosprávny kraj 1 000 € 240 €
Dotácia na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality-kamerový systém 01/2013 Obvodný úrad Nitra 6 493 € 0 €
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov
"Výmena okien a zateplenie budovy školy" 01/2013
EkoFond,n.f 51 262 € 0 €
Rekonštrukcia a modernizácia šatní TJ 03/2013

Nadácia Pontis

Nadácia SLSP

3 000 0 €

Šanca pre Váš región
"Oddychová zóna a detské ihrisko" 05/2013 

Nadácia Orange 3 000 € 0 €
GP Rád chodím do škôlky - projekt Dopravko 06/2013

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia Samsung

5 000 € 3 500 €
GP Detský fond Leaf-Prírodovedko

Nadácia pre deti Slovenska

Detský fond Leaf

1 800 € 0 €
Dotácia na podporu kultúry-Deň obce 10/2013 Nitriansky samosprávny kraj 1 400 € 300 €
Dotácia na podporu športu-MŠ-„Bez rozdielu farby pleti pri pohybe sú zdravé a šťastné všetky deti.“10/2013 Nitriansky samosprávny kraj 1 150 € 300 €
Dotácia na podporu športu-TJ-Národnosť,či farba pleti,pri futbale sa všetko stratí10/2013 Nitriansky samosprávny kraj 1 600 € 300 €
Vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie obnovy verejných priestranstiev v obci Hronské Kosihy 10/2013 Slovenská agentúra životného prostredia 5 000 € 0 €

Odvedenie a čistenie odpadových vôd-obecná kanalizácia 10/2013 

Environmentálny fond 807 696,90 €  0 €
Dotácia na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality-kamerový systém 11/2013

Okresný úrad Nitra
 

6 493 € 0 €
Žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie 02/2014

Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR

1 360 € 1 275 €

Rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií v obci Hronské Kosihy 03/2014

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  12 000 € 0 €
Rekonštrukcia a modernizácia kancelárií obecného úradu v Hronských Kosihách 03/2014 Ministerstvo financií Slovenskej republiky  12 000 € 0 €
Rekonštrukcia budovy Domu smútku a areálu cintorína v obci Hronské Kosihy 03/2014 Ministerstvo financií Slovenskej republiky  12 000 € 0 €
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu Základnej školy-zlepšenie energetickej hospodárnosti objektu ZŠ výmenou výplní otvorov a dodatočným zateplením 04/2014,11/2014 Okresný úrad Nitra 69 458,87 € 0 €
Žiadosť o poskytnutie dotácie-Zlepšenie energetickej hospodárnosti objektu kultúrneho domu a obecného úradu Hronské Kosihy 07/2014 Environmentálny fond 187 632,41 € 0 €
Žiadosť o poskytnutie dotácie- Rekonštrukcia a modernizácia kancelárií obecného úradu a sociálnych zariadení kultúrneho domu v Hronských Kosihách,vrátane zakúpenia interierového vybavenia 10/2014 Úrad Vlády Slovenskej republiky 20 000 € 0 €
Realizácia výsadby verejnej zelene
pri nájomnom bytovom dome Hronské Kosihy 10/2014
Slovenská agentúra životného prostredia-Program obnovy dediny 5 000 € 5 000 €
Odvedenie a čistenie odpadových vôd-obecná kanalizácia 10/2014  Environmentálny fond 807 696,90 € 0 €
Žiadosť o pridelenie motorového vozidla Ministerstvo vnútra SR Škoda Fabia vozidlo pridelené na základe darovacej zmluvy
Dotácia na podporu kultúry-Ľahšie nesie bremeno staroby ten,kto cíti úctu a lásku od mladých 10/2014 Nitriansky samosprávny kraj  2 000 € 350 €

Dotácia na podporu športu-MŠ-Pri športe sú šťastné deti a stráca sa farba pleti 10/2014

Nitriansky samosprávny kraj  1 489 € 500 €
Dotácia na podporu športu-TJ-Užime si mladosť,futbal nám robí radosť 10/2014 Nitriansky samosprávny kraj  1 600 € 300 €
Žiadosť o poskytnutie dotácie- Rekonštrukcia a modernizácia kancelárií obecného úradu v Hronských Kosihách,vrátane zakúpenia interierového vybavenia 03/2015 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 13 500 € 6 900 €
Žiadosť o poskytnutie dotácie- Oprava strechy kultúrneho domu a rekonštrukcia sociálnych zariadení kultúrneho domu v Hronských Kosihách 04/2015 Úrad vlády SR-rezerva predsedu vlády 20 000 € 10 000 €
Žiadosť o finančnú podporu-Obecná kanalizácia Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 180 000 € 0 €
Žiadosť o NFP-multifunkčné ihrisko Úrad vlády SR 40 000 € 0 €
Žiadosť o uvoľnenie finančných prostriedkov-Rekonštrukcia priestorov bývalej uhľovej kotolne na obecnú telocvičňu 09/2015 Úrad vlády SR 23 000 € 23 000 €
Žiadosť o NFP-Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Hronské Kosihy 09/2015 Pôdohospodárska platobná agentúra 52 153,16 € 52 153,16 €
Odvedenie a čistenie odpadových vôd-obecná kanalizácia 10/2015 Environmentálny fond 1 121 931,00 € 0
Návrh a sadovnícka úprava detského ihriska Hronské Kosihy 10/2015 Slovenská agentúra životného prostredia-Program obnovy dediny 5 000 € 5 000 €
Dotácia na podporu kultúry-Úcta k starším je našou prioritou 10/2015

Nitriansky samosprávny kraj 
 

2 000 € žiadosť zatiaľ nevyhodnotená
Dotácia na podporu športu-MŠ-Stráca sa farba pleti, kde je šport a šťastné deti 10/2015 Nitriansky samosprávny kraj 1 669,90 € žiadosť zatiaľ nevyhodnotená
Dotácia na podporu športu-TJ-Podpora mládeže sa nám raz vráti viacnásobne 10/2015 Nitriansky samosprávny kraj 2 000 € žiadosť zatiaľ nevyhodnotená
Žiadosť o dotáciu-Výmena okien na budove základnej školy H.Kosihy - havariný stav 12/2015 Okresný úrad Nitra 29 814,48 € žiadosť zatiaľ nevyhodnotená
Žiadosť o NFP-Prístupová komunikácia a chodník 02/2016 Pôdohospodárska platobná agentúra 35 870,32 € žiadosť zatiaľ nevyhodnotená
Žiadosť o úver zo ŠFRB-kúpa nájomných bytov 02/2016 ŠFRB 427 133,20 € žiadosť zatiaľ nevyhodnotená
Žiadosť o dotáciu z MDVRR SR-kúpa nájomných bytov 02/2016 MDVRR SR 183 050 € žiadosť zatiaľ nevyhodnotená
Žiadosť o NFP-Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku a jeho okolia 03/2016 Pôdohospodárska platobná agentúra 94 985,64 € žiadosť zatiaľ nevyhodnotená
 
 

 

 

 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka