Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hronské KosihyHľadať
 
 

Zmluvy obec

Zmluvy uzatvorené do 28.5.2012 sú zverejnené v Obchodnom vestníku.


 
Zmluvy » subjekt: Obec Hronské Kosihy » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 264
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
9409216030ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6,816 47 Bratislava1Zmluva o združenej dodávke elektrinyDodávka elektriny do odberného miesta0,00 €13.4.2019nestanovený
121871726Západoslovenská distribučná,a.s.,Čulenova 6,81647 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZabezpečenie maximálnej rezervovanej kapacity a umožnenie pripojenia33,55 €13.4.2019nestanovený
23/003/19Prima banka Slovensko,a.s,Hodžova 11,010 11 ŽilinaZmluva o municipálnom úvere-Eurofondy(A) č. 23/003/19Poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve82 591,48 €6.4.2019nestanovený
40/04/11754/19ZsVs a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NitraZmluva o prevádzkovaníPrevádzkovanie verejného vodovodu0,00 €2.4.2019nestanovený
153Martina C.Kúpna zmluvaPrevod nehnuteľnosti 35/2 167,00 €26.3.2019nestanovený
201903Ing.Erika Žilkayová,Hálova 14,851 01 BratislavaZmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.20181 000,00 €8.3.2019nestanovený
152Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Hronské Kosihy,Hronské Kosihy 150Zmluva o poskytnutí dotácieDottácia na refundáciu nákladov na vonkajšie osvetlenie kotola v obci 330,00 €2.3.2019nestanovený
151Telovýchovná jednota AB Hronské KosihyZmluva o poskytnutí dotácieDotácia na činnosť organizácie v roku 20192 400,00 €2.3.2019nestanovený
150Jednota dôchodcov Slovenska,z.o.Hronské KosihyZmluva o poskytnutí dotácieDotácia na činnosť organizácie v roku 2019 500,00 €2.3.2019nestanovený
149Soňa Hrušková, Hronské Kosihy 186Zmluva o nájme bytuNájom bytu v NBD 12 b.j. 143,40 €2.3.2019nestanovený
31/2019Prima banka Slovensko,a.s,Hodžova 11,010 11 ŽilinaZmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č.31/2019Vinkulovanie finančných prostriedkov v prospech ŠFRB0,00 €19.2.2019nestanovený
2019/SZ 3171ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 OrlovZmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpaduZber a likvidácia kuchynského odpadu36,00 €19.2.2019nestanovený
148HOUSTON, s.r.o., Veľká okružná 43, 010 01 ŽilinaZmluva o poskytnutí službyPoskytnutie služieb smerujúcich k získaniu dotácie na detské ihrisko 400,00 €19.2.2019nestanovený
147HOUSTON, s.r.o., Veľká okružná 43, 010 01 ŽilinaZmluva o poskytnutí službyPoskytnutie služieb smerujúcich k získaniu dotácie na multifunkčné ihrisko 400,00 €19.2.2019nestanovený
110 100 59Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 BratislavaZmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostrediaZabezpečenie služieb -zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek KO0,00 €1.2.2019nestanovený
19/01/151KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1/360, 040 01 KošiceZmluva o poskytovaní služieb č.SKP 19/01/151Poskytovanie služby Škôlka KOMENSKY Plus9,00 €24.1.2019nestanovený
121854130Západoslovenská distribučná,a.s.,Čulenova 6,81647 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZabezpečenie maximálnej rezervovanej kapacity a umožnenie pripojenia 335,52 €19.1.2019nestanovený
D1Dodatok č.1 k zmluve o ukladaní odpadu na skládku Tekovská ekologická č.1000378Zmena niektorých ustanovení zmluvy0,00 €18.1.2019nestanovený
146Západoslovenská distribučná,a.s.,Čulenova 6,81647 BratislavaZmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osobyzriadenie vecných bremien0,00 €20.12.2018nestanovený
181433-1613400021-ZoS-VBZápadoslovenská distribučná,a.s.,Čulenova 6,81647 BratislavaZmluva o zriadení vecných bremienZriadenie vecných bremien0,00 €18.12.2018nestanovený
181431-1613400021-ZoS-KZ_P_TSZápadoslovenská distribučná,a.s.,Čulenova 6,81647 BratislavaKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 185/9 100,00 €18.12.2018nestanovený
0069-PRB/2018/ZMinisterstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 BratislavaZáložná zmluvaZriadenie záložného práva0,00 €12.12.2018nestanovený
145Martin Cuper a Helena FrtúsováKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/31,1486/3220 940,00 €28.11.2018nestanovený
144Marcel Linder, bytom xxx a Laura Bednáriková, bytom xxxKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/31,1486/3220 940,00 €20.10.2018nestanovený
1230/18/SPPD/CEZSPP - distribúcia , a.s. , Mlynské Nivy 44/b , 825 11 BratislavaZmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadeniaZáväzok vykonávať údržbu, sledovanie technického stavu a opravy plynárenského zariadenia0,00 €19.10.2018nestanovený
1229/18/SPPD/CEZSPP - distribúcia , a.s. , Mlynské Nivy 44/b , 825 11 BratislavaZmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€/2018/RCJPrenájom plynárenského zariadenia1,00 €19.10.2018nestanovený
83111/2018ZsVs a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NitraKúpna zmluva č.83111/2018Predaj a kúpa projektovej dokumentácie1,00 €19.10.2018nestanovený
143Občianske združenie BOVAP, Svätoplukova 2, 984 01 LučenecMandátna zmluvaZabezpečenie manažmentu projektu 100,00 €12.10.2018nestanovený
074NR220014Pôdohospodárska platobná agentúra ,sídlo: Hraničná 12, 815 26 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.074NR220014úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP82 591,48 €28.9.2018nestanovený
18/06/2083KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1/360, 040 01 KošiceDodatok č.DBK/18/06/2083 k Zmluve o poskytovaní služieb č.VK/09/12/099 zo dňa 21.12.2009Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice12,00 €26.9.2018nestanovený
142BYTSTAV Levice , s.r.o. , Železničná 10 , 934 01 LeviceZmluva o dieloKomunikácia a chodníky k nízkopodlažnej zástavbe 22 RD 174 488,59 €26.9.2018nestanovený
0069-PRB/2018Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytovPoskytnutie finančných prostriedkov zo štátneh rozpočtu formou dotácie 181 510,00 €7.8.2018nestanovený
141Marcel Linder, bytom xxx a Laura Bednáriková, bytom xxxKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/31,1486/3220 940,00 €7.8.2018nestanovený
56697/2018ZsVs a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NitraZmluva č.56697/2018Zmena stavebníka a zmena vlastníctva projektovej dokumentácie1,00 €1.8.2018nestanovený
140Adriana HarmadyováZmluva o nájme bytuNájom bytu v NBD 12 b.j. 225,00 €1.8.2018nestanovený
12018Monika SlížikováPríkazná zmluvaSpracovať Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 – 202550,00 €20.7.2018nestanovený
139Jakub Máčaj, rodený xxxx, nar.xxxx, r. č.xxxx, bytom xxxxKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/45,1486/4620 940,00 €4.7.2018nestanovený
záložná zmluva č.400/149/2018Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37Záložná zmluvaZriadenie záložného práva 550 576,00 €3.7.2018nestanovený
9918269450Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služiebZabezpečenie služby mobilný hlas0,00 €3.7.2018nestanovený
400/149/2018Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37Zmluva o úverePoskytnutie štátnej podpory vo forme úveru na účel uvedený v Článku I. 423 520,00 €21.6.2018nestanovený
138Štefan Svorčík, rodený xxxx, nar. xxxx, r. č.xxxx, bytom xxxxKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/35,1486/3620 940,00 €27.6.2018nestanovený
137Erik Sedlák LAHER, Adyho 9, 937 01 ŽeliezovceZmluva o dieloSTL DISTRIBUČNÝ PLYNOVOD A PRIPOJOVACIE PLYNOVODY K 23 RODINNÝM DOMOM26 794,46 €19.6.2018nestanovený
136Mesto Levice, Spoločný obecný úrad RZMOT, Nám.hrdinov č.1, 93401 LeviceZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľomPoverenie od prevádzkovateľa pre sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov0,00 €16.6.2018nestanovený
135Vladimír Živický, Kalinčiakovo 132, 934 01 LeviceKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/43,1486/4420 940,00 €14.6.2018nestanovený
134Róbert Hlásny, Mochovská ul. 2996/2, 934 01 Levice a Zuzana Hlásna Ďurianová, Mgr., Mochovská ul. 2996/2, 934 01 LeviceKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/47,1486/4820 940,00 €13.6.2018nestanovený
133Malvína Adamcová,Ul. 29.augusta 37/55, 934 01 LeviceKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/49,1486/5020 940,00 €8.6.2018nestanovený
132Helena Danková, 935 04 Devičany 242Kúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/11,1486/1220 940,00 €7.6.2018nestanovený
Zámenná zmluva 1/2018Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Hronské Kosihy,Hronské Kosihy 150Zámenná zmluva 1/2018Zámena nehnuteľností popísaných v čl.II zmluvy1,00 €2.6.2018nestanovený
131Mesto Levice, Spoločný obecný úrad RZMOT, Nám.hrdinov č.1, 93401 LeviceZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľomPoverenie od prevádzkovateľa pre sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov0,00 €2.6.2018nestanovený
130Ľuboš Šopa,935 27 Hronské Kosihy 270 a Daniela Halmovská,935 27 Hronské Kosihy 53Kúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/19,1486/2020 940,00 €2.6.2018nestanovený
Položky 1-50 z 264
ÚvodÚvodná stránka