Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hronské KosihyHľadať
 
 

Zmluvy obec

Zmluvy uzatvorené do 28.5.2012 sú zverejnené v Obchodnom vestníku.


 
Zmluvy » subjekt: Obec Hronské Kosihy » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 277
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
857/2019Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, 813 70 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán45 000,00 €29.8.2019nestanovený
SAŽP ORP/ZO/2019/67Slovenská agentúra životného prostredia,Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí podporyPoskytnutie podpory Užívateľovi vo forme realizácie Vegetačných prvkov16 221,41 €10.9.2019nestanovený
162Mgr.Pavol Kalmár, Mateja Hrebendu 144/6, 985 05 Kokava nad RimavicouMandátna zmluvamanažment projektu 100,00 €5.9.2019nestanovený
PZS/19/07/0421Periskop s.r.o.-člen Komensky Group, Park mládeže 630/1, 040 01 KošiceZmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôlPoskytovanie služby prostredníctvom online portálu9,00 €17.7.2019nestanovený
121903165Západoslovenská distribučná,a.s.,Čulenova 6,81647 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZabezpečenie maximálnej rezervovanej kapacity a umožnenie pripojenia 125,82 €16.7.2019nestanovený
161Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8,821 08 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služiebSim karta fotopasca21,00 €16.7.2019nestanovený
160Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8,821 08 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služiebSim karta fotopasca11,00 €16.7.2019nestanovený
159Michaela LukáčováZmluva o nájme bytuNájom bytu v NBD 8 b.j. 200,70 €16.7.2019nestanovený
158Veronika KováčováZmluva o nájme bytuNájom bytu v NBD 12 b.j. 142,30 €16.7.2019nestanovený
157Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 BratislavaDodatok č.2 k zmluve č.CO-33/2008 o výpožičke materiáluZmena a doplnenie zmluvy0,00 €16.7.2019nestanovený
156Fresco plus, s.r.o., Škultétyho 3030/1, 831 04 Bratislava 3Zmluva o spolupráciDodávka ovocia v programe Školské ovocie - ZŠ0,00 €8.6.2019nestanovený
155Fresco plus, s.r.o., Škultétyho 3030/1, 831 04 Bratislava 3Zmluva o spolupráciDodávka ovocia v programe Školské ovocie - MŠ0,00 €8.6.2019nestanovený
154RNDr. Peter Koleda, PhD., 969 72 Svätý Anton 388Autorská zmluvaVytvorenie Realizačného projektu výsadby1 000,00 €29.5.2019nestanovený
9409216030ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6,816 47 Bratislava1Zmluva o združenej dodávke elektrinyDodávka elektriny do odberného miesta0,00 €13.4.2019nestanovený
121871726Západoslovenská distribučná,a.s.,Čulenova 6,81647 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZabezpečenie maximálnej rezervovanej kapacity a umožnenie pripojenia33,55 €13.4.2019nestanovený
23/003/19Prima banka Slovensko,a.s,Hodžova 11,010 11 ŽilinaZmluva o municipálnom úvere-Eurofondy(A) č. 23/003/19Poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve82 591,48 €6.4.2019nestanovený
40/04/11754/19ZsVs a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NitraZmluva o prevádzkovaníPrevádzkovanie verejného vodovodu0,00 €2.4.2019nestanovený
153Martina C.Kúpna zmluvaPrevod nehnuteľnosti 35/2 167,00 €26.3.2019nestanovený
201903Ing.Erika Žilkayová,Hálova 14,851 01 BratislavaZmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.20181 000,00 €8.3.2019nestanovený
152Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Hronské Kosihy,Hronské Kosihy 150Zmluva o poskytnutí dotácieDottácia na refundáciu nákladov na vonkajšie osvetlenie kotola v obci 330,00 €2.3.2019nestanovený
151Telovýchovná jednota AB Hronské KosihyZmluva o poskytnutí dotácieDotácia na činnosť organizácie v roku 20192 400,00 €2.3.2019nestanovený
150Jednota dôchodcov Slovenska,z.o.Hronské KosihyZmluva o poskytnutí dotácieDotácia na činnosť organizácie v roku 2019 500,00 €2.3.2019nestanovený
149Soňa Hrušková, Hronské Kosihy 186Zmluva o nájme bytuNájom bytu v NBD 12 b.j. 143,40 €2.3.2019nestanovený
31/2019Prima banka Slovensko,a.s,Hodžova 11,010 11 ŽilinaZmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č.31/2019Vinkulovanie finančných prostriedkov v prospech ŠFRB0,00 €19.2.2019nestanovený
2019/SZ 3171ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 OrlovZmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpaduZber a likvidácia kuchynského odpadu36,00 €19.2.2019nestanovený
148HOUSTON, s.r.o., Veľká okružná 43, 010 01 ŽilinaZmluva o poskytnutí službyPoskytnutie služieb smerujúcich k získaniu dotácie na detské ihrisko 400,00 €19.2.2019nestanovený
147HOUSTON, s.r.o., Veľká okružná 43, 010 01 ŽilinaZmluva o poskytnutí službyPoskytnutie služieb smerujúcich k získaniu dotácie na multifunkčné ihrisko 400,00 €19.2.2019nestanovený
110 100 59Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 BratislavaZmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostrediaZabezpečenie služieb -zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek KO0,00 €1.2.2019nestanovený
19/01/151KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1/360, 040 01 KošiceZmluva o poskytovaní služieb č.SKP 19/01/151Poskytovanie služby Škôlka KOMENSKY Plus9,00 €24.1.2019nestanovený
121854130Západoslovenská distribučná,a.s.,Čulenova 6,81647 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZabezpečenie maximálnej rezervovanej kapacity a umožnenie pripojenia 335,52 €19.1.2019nestanovený
D1Dodatok č.1 k zmluve o ukladaní odpadu na skládku Tekovská ekologická č.1000378Zmena niektorých ustanovení zmluvy0,00 €18.1.2019nestanovený
146Západoslovenská distribučná,a.s.,Čulenova 6,81647 BratislavaZmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osobyzriadenie vecných bremien0,00 €20.12.2018nestanovený
181433-1613400021-ZoS-VBZápadoslovenská distribučná,a.s.,Čulenova 6,81647 BratislavaZmluva o zriadení vecných bremienZriadenie vecných bremien0,00 €18.12.2018nestanovený
181431-1613400021-ZoS-KZ_P_TSZápadoslovenská distribučná,a.s.,Čulenova 6,81647 BratislavaKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 185/9 100,00 €18.12.2018nestanovený
0069-PRB/2018/ZMinisterstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 BratislavaZáložná zmluvaZriadenie záložného práva0,00 €12.12.2018nestanovený
145Martin Cuper a Helena FrtúsováKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/31,1486/3220 940,00 €28.11.2018nestanovený
144Marcel Linder, bytom xxx a Laura Bednáriková, bytom xxxKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/31,1486/3220 940,00 €20.10.2018nestanovený
1230/18/SPPD/CEZSPP - distribúcia , a.s. , Mlynské Nivy 44/b , 825 11 BratislavaZmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadeniaZáväzok vykonávať údržbu, sledovanie technického stavu a opravy plynárenského zariadenia0,00 €19.10.2018nestanovený
1229/18/SPPD/CEZSPP - distribúcia , a.s. , Mlynské Nivy 44/b , 825 11 BratislavaZmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€/2018/RCJPrenájom plynárenského zariadenia1,00 €19.10.2018nestanovený
83111/2018ZsVs a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NitraKúpna zmluva č.83111/2018Predaj a kúpa projektovej dokumentácie1,00 €19.10.2018nestanovený
143Občianske združenie BOVAP, Svätoplukova 2, 984 01 LučenecMandátna zmluvaZabezpečenie manažmentu projektu 100,00 €12.10.2018nestanovený
074NR220014Pôdohospodárska platobná agentúra ,sídlo: Hraničná 12, 815 26 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.074NR220014úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP82 591,48 €28.9.2018nestanovený
18/06/2083KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1/360, 040 01 KošiceDodatok č.DBK/18/06/2083 k Zmluve o poskytovaní služieb č.VK/09/12/099 zo dňa 21.12.2009Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice12,00 €26.9.2018nestanovený
142BYTSTAV Levice , s.r.o. , Železničná 10 , 934 01 LeviceZmluva o dieloKomunikácia a chodníky k nízkopodlažnej zástavbe 22 RD 174 488,59 €26.9.2018nestanovený
0069-PRB/2018Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytovPoskytnutie finančných prostriedkov zo štátneh rozpočtu formou dotácie 181 510,00 €7.8.2018nestanovený
141Marcel Linder, bytom xxx a Laura Bednáriková, bytom xxxKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/31,1486/3220 940,00 €7.8.2018nestanovený
56697/2018ZsVs a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NitraZmluva č.56697/2018Zmena stavebníka a zmena vlastníctva projektovej dokumentácie1,00 €1.8.2018nestanovený
140Adriana HarmadyováZmluva o nájme bytuNájom bytu v NBD 12 b.j. 225,00 €1.8.2018nestanovený
12018Monika SlížikováPríkazná zmluvaSpracovať Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 – 202550,00 €20.7.2018nestanovený
139Jakub Máčaj, rodený xxxx, nar.xxxx, r. č.xxxx, bytom xxxxKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/45,1486/4620 940,00 €4.7.2018nestanovený
Položky 1-50 z 277
ÚvodÚvodná stránka