Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hronské KosihyHľadať
 
 

Zmluvy obec

Zmluvy uzatvorené do 28.5.2012 sú zverejnené v Obchodnom vestníku.


 
Zmluvy » subjekt: Obec Hronské Kosihy » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 241
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
144Marcel Linder, bytom xxx a Laura Bednáriková, bytom xxxKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/31,1486/3220 940,00 €20.10.2018nestanovený
1230/18/SPPD/CEZSPP - distribúcia , a.s. , Mlynské Nivy 44/b , 825 11 BratislavaZmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadeniaZáväzok vykonávať údržbu, sledovanie technického stavu a opravy plynárenského zariadenia0,00 €19.10.2018nestanovený
1229/18/SPPD/CEZSPP - distribúcia , a.s. , Mlynské Nivy 44/b , 825 11 BratislavaZmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€/2018/RCJPrenájom plynárenského zariadenia1,00 €19.10.2018nestanovený
83111/2018ZsVs a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NitraKúpna zmluva č.83111/2018Predaj a kúpa projektovej dokumentácie1,00 €19.10.2018nestanovený
143Občianske združenie BOVAP, Svätoplukova 2, 984 01 LučenecMandátna zmluvaZabezpečenie manažmentu projektu 100,00 €12.10.2018nestanovený
074NR220014Pôdohospodárska platobná agentúra ,sídlo: Hraničná 12, 815 26 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.074NR220014úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP82 591,48 €28.9.2018nestanovený
18/06/2083KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1/360, 040 01 KošiceDodatok č.DBK/18/06/2083 k Zmluve o poskytovaní služieb č.VK/09/12/099 zo dňa 21.12.2009Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice12,00 €26.9.2018nestanovený
142BYTSTAV Levice , s.r.o. , Železničná 10 , 934 01 LeviceZmluva o dieloKomunikácia a chodníky k nízkopodlažnej zástavbe 22 RD 174 488,59 €26.9.2018nestanovený
0069-PRB/2018Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytovPoskytnutie finančných prostriedkov zo štátneh rozpočtu formou dotácie 181 510,00 €7.8.2018nestanovený
141Marcel Linder, bytom xxx a Laura Bednáriková, bytom xxxKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/31,1486/3220 940,00 €7.8.2018nestanovený
56697/2018ZsVs a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NitraZmluva č.56697/2018Zmena stavebníka a zmena vlastníctva projektovej dokumentácie1,00 €1.8.2018nestanovený
140Adriana HarmadyováZmluva o nájme bytuNájom bytu v NBD 12 b.j. 225,00 €1.8.2018nestanovený
12018Monika SlížikováPríkazná zmluvaSpracovať Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 – 202550,00 €20.7.2018nestanovený
139Jakub Máčaj, rodený xxxx, nar.xxxx, r. č.xxxx, bytom xxxxKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/45,1486/4620 940,00 €4.7.2018nestanovený
záložná zmluva č.400/149/2018Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37Záložná zmluvaZriadenie záložného práva 550 576,00 €3.7.2018nestanovený
9918269450Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služiebZabezpečenie služby mobilný hlas0,00 €3.7.2018nestanovený
400/149/2018Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37Zmluva o úverePoskytnutie štátnej podpory vo forme úveru na účel uvedený v Článku I. 423 520,00 €21.6.2018nestanovený
138Štefan Svorčík, rodený xxxx, nar. xxxx, r. č.xxxx, bytom xxxxKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/35,1486/3620 940,00 €27.6.2018nestanovený
137Erik Sedlák LAHER, Adyho 9, 937 01 ŽeliezovceZmluva o dieloSTL DISTRIBUČNÝ PLYNOVOD A PRIPOJOVACIE PLYNOVODY K 23 RODINNÝM DOMOM26 794,46 €19.6.2018nestanovený
136Mesto Levice, Spoločný obecný úrad RZMOT, Nám.hrdinov č.1, 93401 LeviceZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľomPoverenie od prevádzkovateľa pre sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov0,00 €16.6.2018nestanovený
135Vladimír Živický, Kalinčiakovo 132, 934 01 LeviceKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/43,1486/4420 940,00 €14.6.2018nestanovený
134Róbert Hlásny, Mochovská ul. 2996/2, 934 01 Levice a Zuzana Hlásna Ďurianová, Mgr., Mochovská ul. 2996/2, 934 01 LeviceKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/47,1486/4820 940,00 €13.6.2018nestanovený
133Malvína Adamcová,Ul. 29.augusta 37/55, 934 01 LeviceKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/49,1486/5020 940,00 €8.6.2018nestanovený
132Helena Danková, 935 04 Devičany 242Kúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/11,1486/1220 940,00 €7.6.2018nestanovený
Zámenná zmluva 1/2018Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Hronské Kosihy,Hronské Kosihy 150Zámenná zmluva 1/2018Zámena nehnuteľností popísaných v čl.II zmluvy1,00 €2.6.2018nestanovený
131Mesto Levice, Spoločný obecný úrad RZMOT, Nám.hrdinov č.1, 93401 LeviceZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľomPoverenie od prevádzkovateľa pre sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov0,00 €2.6.2018nestanovený
130Ľuboš Šopa,935 27 Hronské Kosihy 270 a Daniela Halmovská,935 27 Hronské Kosihy 53Kúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/19,1486/2020 940,00 €2.6.2018nestanovený
129Róbert Valovič,Textilná ul. 3055/17, 934 05 LeviceKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/27,1486/2822 056,80 €2.6.2018nestanovený
128Michal Fázik, J.Hollého 72, 071 01 MichalovceZmluva o nájme bytuNájom bytu v NBD 8 b.j. 200,70 €1.6.2018nestanovený
127Miroslav Benec, 067 12 Koškovce 64Zmluva o nájme bytuNájom bytu v NBD 12 b.j. 181,20 €1.6.2018nestanovený
126Remek,s.r.o.,Nálepkova 743/2, 949 01 NitraZmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajovPoverenie na spracúvanie osobných údajov0,00 €31.5.2018nestanovený
125Fresco plus, s.r.o., Škultétyho 3030/1, 831 04 Bratislava 3Zmluva o spolupráciDodávka ovocia v programe Školské ovocie - ZŠ0,00 €22.5.2018nestanovený
124Fresco plus, s.r.o., Škultétyho 3030/1, 831 04 Bratislava 3Zmluva o spolupráciDodávka ovocia v programe Školské ovocie - MŠ0,00 €22.5.2018nestanovený
ZO/2018A14386-1osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 KošiceZmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľaÚprava postupu, práv a povinností zmluvných strán54,00 €22.5.2018nestanovený
123ZsVs a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NitraZmluva o dieloVybudovanie technickej infraštruktúry k nízkopodlažnej zástavbe 22 RD- vodovod a kanalizácia 75 577,13 €22.5.2018nestanovený
122Michaela Rábeková,Mgr., bytom Kyjevská ul. 3468/17, 934 05 Levice a René Rábek, Ing., bytom Kyjevská ul. 3468/17, 934 05 LeviceKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/33,1486/3420 940,00 €19.5.2018nestanovený
121Vladimír Zboroň, bytom 935 27 Hronské Kosihy 184Kúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/17,1486/1827 082,40 €18.5.2018nestanovený
120Jozef Mičo, bytom 935 29 Hronské Kľačany 429 a Katarína Mičová, bytom 935 29 Hronské Kľačany 429Kúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/9,1486/1020 940,00 €22.5.2018nestanovený
119Peter Kováč,Mgr.,bytom Ul. P.O.Hviezdoslava 610/1, 934 01 LeviceKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/21,1486/2220 940,00 €18.5.2018nestanovený
118Roman Daru, bytom Textilná ul. 3058/30, 934 05 LeviceKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/41,1486/4221 812,50 €17.5.2018nestanovený
117Radovan Ölvecký,Mgr.,941 33 Kolta 249 a Lucia Urbanová,Ing.,Horská 1314/32, 958 06 PartizánskeKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/29,1486/3022 056,80 €28.4.2018nestanovený
116Ing.arch.Branislav Baník - SIMBRA, Pri Kríži 2194/12, 841 02 BratislavaMandátna zmluvaVypracovanie žiadosti o NFP vo veci Zberného dvora1 992,00 €26.4.2018nestanovený
0102018-HPGB Slovakia s.r.o., SNP 15, 934 01 LeviceZmluva o poskytovaní služiebKontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov0,00 €26.4.2018nestanovený
115Marián Kuruc, rodený Kuruc, Mládežnícka 1459/1, 934 01 LeviceKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/23,1486/2420 940,00 €25.4.2018nestanovený
114Lenka Chládeková, Ing., Kherndlova 607/1, 937 01 ŽeliezovceKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/37,1486/3820 940,00 €24.4.2018nestanovený
OPĽZ/62/2018Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, Bratislava, 81330Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/62/2018úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP36 180,00 €19.4.2018nestanovený
113Peter Tošál, Ing.,935 22 Kozárovce 919Kúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/39,1486/4024 953,50 €19.4.2018nestanovený
112MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská BystricaZmluva o manažmente projektuZabezpečenie manažmentu projektu 300,00 €14.4.2018nestanovený
072NR130034Pôdohospodárska platobná agentúra ,sídlo: Hraničná 12, 815 26 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.072NR130034Úpravaq zmluvných podmienok práv a povinností 35 870,32 €23.3.2018nestanovený
111Beata Kollárová, 935 29 Hronské Kľačany 220Kúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 1486/13,1486/1420 940,00 €14.4.2018nestanovený
Položky 1-50 z 241
ÚvodÚvodná stránka